English 日文版

歐規標準管夾
歐規焊接管夾
歐規蝶式管夾
歐規微小管夾
回上一頁

> > >

歐規標準管夾
歐規管夾(德式管夾)
產品特點:
根據德國DIN3017標準生產,管夾板帶為凹凸型設計,邊緣特殊無毛邊處理, 結構完美受力均勻扭力大,使用範圍佳, 廣泛流通於歐洲與亞洲市場
                  
                                 W2                                                                       W4

板帶寬度:
鋼帶寬度為9mm & 12mm
 
產品材質:
W2 (AISI430S.S): 管夾板帶與殼子為AISI430不繡鋼,螺絲為鐵電鍍Cr3+環保電鍍,最具經濟效益
W4 (AISI304S.S): 全部材料為AISI304S.S(高級不鏽鋼)
 
產品用途:
W2 (AISI430S.S): 一般工業,家用,園藝,抗腐蝕性低的管件連接
W4 (AISI304S.S): 重工業,食品工業,建築,機械,抗腐蝕性要求中等的管件連接


 
管夾使用範圍(尺寸) 永德興產品型號(編號)
板帶寬度
(鋼帶)
最小
直徑
(mm)
最大
直徑
(mm)

最小
直徑
(in)

最大
直徑
(in)
W2 (430S.S.) W4 (304S.S.)
2.0-3.0 Nm 3.0-4.0 Nm
9 mm 8 12 5/16 1/2 Y121-09W012 Y141-09W012
10 16 3/8 5/8 Y121-09W016 Y141-09W016
12 20 15/32 3/4 Y121-09W020 Y141-09W020
12 22 15/32 7/8 Y121-09W022 Y141-09W022
16 25 5/8 1 Y121-09W025 Y141-09W025
16 27 5/8 1-1/16 Y121-09W027 Y141-09W027
20 32 25/32 1-1/4 Y121-09W032 Y141-09W032
25 40 1 1-9/16 Y121-09W040 Y141-09W040
30 45 1-3/16 1-3/4 Y121-09W045 Y141-09W045
32 50 1-1/4 2 Y121-09W050 Y141-09W050
40 60 1-9/16 2-3/8 Y121-09W060 Y141-09W060
 
管夾使用範圍(尺寸) 永德興產品型號(編號)
板帶寬度
(鋼帶)
最小
直徑
(mm)
最大
直徑
(mm)
最小
直徑
(in)
最大
直徑
(in)
W2 (430S.S.) W4 (304S.S.)
2.5-3.5 Nm 3.5-4.5 Nm
12 mm 16 25 5/8 1 Y121-12W025 Y141-12W025
16 27 5/8 1-1/16 Y121-12W027 Y141-12W027
20 32 25/32 1-1/4 Y121-12W032 Y141-12W032
25 40 1 1-9/16 Y121-12W040 Y141-12W040
30 45 1-3/16 1-3/4 Y121-12W045 Y141-12W045
32 50 1-1/4 2 Y121-12W050 Y141-12W050
40 60 1-9/16 2-3/8 Y121-12W060 Y141-12W060
50 70 2 2-3/4 Y121-12W070 Y141-12W070
60 80 2-3/8 3-1/8 Y121-12W080 Y141-12W080
70 90 2-3/4 3-1/2 Y121-12W090 Y141-12W090
80 100 3-1/8 4 Y121-12W100 Y141-12W100
90 110 3-1/2 4-3/8 Y121-12W110 Y141-12W110
100 120 4 4-3/4 Y121-12W120 Y141-12W120
110 130 4-3/8 5-1/8 Y121-12W130 Y141-12W130
120 140 4-3/4 5-1/2 Y121-12W140 Y141-12W140
130 150 5-1/8 5-7/8 Y121-12W150 Y141-12W150
140 160 5-1/2 6-1/4 Y121-12W160 Y141-12W160
150 170 5-7/8 6-3/4 Y121-12W170 Y141-12W170
160 180 6-1/4 7 Y121-12W180 Y141-12W180
170 190 6-3/4 7-1/2 Y121-12W190 Y141-12W190
180 200 7 7-7/8 Y121-12W200 Y141-12W200
190 210 7-1/2 8-1/4 Y121-12W210 Y141-12W210
 
            
                    Y121系列管夾採用鐵十字螺絲                                             Y141系列管夾採用AISI304S.S螺絲

           


 

回上頁